ផលិតផល​ពិសេស

គំរូសំណង់វិស្វកម្ម

  • គំរូសំណង់វិស្វកម្ម
  • គំរូសំណង់វិស្វកម្ម
  • គំរូសំណង់វិស្វកម្ម
  • គំរូសំណង់វិស្វកម្ម

អានបន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។

Linyi Chenyu New Material Co., Ltd ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2000 ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Linyi ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "ទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្បីល្បាញ" និង "Logistics Capital" ជាកន្លែងដែលការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានអភិវឌ្ឍ ការដឹកជញ្ជូនងាយស្រួល គឺជាការប្រមូលផ្តុំនៃអាជីវកម្មដ៏ធំ។

យើងក៏នៅទីនេះដែរ។